Share This Post

Kriminalitet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

I denna promemoria föreslås åtgärder som syftar till att fler kvalificerade insatser ska inledas under verkställighetstiden av sluten ungdomsvård. För att förbättra utslussarbetet föreslås att arbetet inför frigivningen från sluten ungdomsvård ska intensifieras och struktureras. Under den sista tiden av verkställigheten ska den dömdes behov av att vistas utanför ungdomshemmet särskilt beaktas.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar