Share This Post

Arbete med familjer / Godman & förvaltare / Metoder

Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har drivit projektet “Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014.

150 000 personer får stöd av en kontaktperson, kontaktfamilj, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller stödperson – uppdrag som är reglerade i lag. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet är att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra sina arbetssätt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar