Share This Post

Äldre / Arbetsmarknad / Hälsa i arbetslivet / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Förbättrad arbetsmiljö ger fler arbetsår och friskare ålderdom

Det går att förlänga tiden i arbetslivet med hjälp av åtgärder som minskar den psykosociala belastningen. Det finns stora möjligheter att minska sjukskrivning och tidig pensionering bland hos kommunanställda på grund av problem i rörelseorganen. Och genom att anpassa arbetet för äldre anställda, kan man minska behovet av vård och omsorg när de bli pensionärer!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar