Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Förändringar i sjukförsäkringen kan dröja

Regeringspartierna vill skjuta på Riksdagsbeslutet om förändringar i sjukförsäkringen, som de rödgröna partierna vill genomdriva. Efter en snabbutredning kom remissvaren in igår kväll på oppositionens förslag och de båda tillfrågade myndigheterna hade flera invändningar. Socialförsäkringsutskottets ordförande, Gunnar Axén (M) kräver nu att frågan utreds vidare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar