Share This Post

LSS / Okategoriserade

Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet prop. 2007/08:88

I propositionen föreslås vissa ändringar i kostnadsutjämningssystemet för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För personer som har både insatsen boende och insatsen personlig assistans föreslås att endast insatsen boende ska ingå i beräkningen av standardkostnaden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar