Share This Post

Anhöriga / Arbete med familjer

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården

Personal som möter föräldrar med missbruk måste uppmärksamma barnen, så att de kan få information, råd och stöd. Skriften kan hjälpa missbruks- och beroendevården att ta upp frågor om föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation. Även samarbetet med socialtjänstens barn- och ungdomsvård tas upp.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar