Share This Post

Arbete med familjer / Psykiatri

Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta mark

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i samarbete med SUF-Kunskapscentrum och FoU-enheten, Regionförbundet i Uppsala län arbetat fram denna rapport. Den sammanfattar den kunskapsutveckling som påbörjades 1999 i Uppsala och Tierp och som 2009 resulterade i bildandet av SUF – (Samverkan Utveckling Föräldraskap) kunskapscentrum. Syftet är att ge en introduktion till området föräldrar med kognitiva svårigheter samt till arbetet med att utveckla stöd till denna målgrupp.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar