Share This Post

Placerade barn

Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv

Intervjuundersökning med barn i 10-11-årsåldern i fosterfamilj. Sid 5. Artikel ur Socialvetenskaplig tidskrift.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar