Share This Post

Migration

För svårt överklaga utvisning

RÄTTSSÄKERHET. Migrationsöverdomstolen tar bara upp prejudicerande mål. Det går därför inte att överklaga en dom endast av det skälet att den är oriktig. Men i de här fallen kan ett nytt beslut rädda liv. Regeringen bör överväga att ändra lagen, skriver advokaten och utredaren Bertil Hübinette.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar