Share This Post

Förskola och skola / Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

För oss tillsammans – Om utbildning och utvecklingsstörning

Den parlamentariskt sammansatta Carlbeck-kommittén har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet. Det ska även i fortsättningen finnas särskilda skolformer för elever med utvecklingsstörning. Kommittén tar ställning för en skola och en vuxenutbildning där barn och ungdomar med och utan utvecklingsstörning i gemensamma aktiviteter får tillfälle att möta varandra och utveckla tolerans och förståelse för varandras olikheter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar