Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

För lite krisövning i kommunerna

Kommunerna övar för lite och är dåligt förberedda på att klara allvarliga krissituationer. Det slår Krisberedskapsmyndigheten fast i sin årsrapport.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar