Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

För låga krav på socionomutbildningarna

SKTF rapporterar att många studenter på landets socionomutbildningar tycker att kraven på dem är alldeles för låga. Det visar en stor granskning som Högskoleverket gjort. Utbildningen i Kalmar riskerar att förlora sin examensrätt på grund av bristande utbildningskvalitet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar