Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Fokusera istället för att splittra

“Socionombristen diskuteras flitigt i media. Läget är problematiskt och det är lätt att bli nedslagen. Därför är det viktigt att påminna om att det pågår ett engagerat arbete ute i kommuner och regioner för att komma tillrätta med situationen. Utspel från Akademikerförbundet SSR om att SKL vill sänka kompetenskraven i den sociala barn-och ungdomsvården riskerar splittring istället för att fokusera på huvudfrågorna. SKL är inte och har aldrig varit ute efter att sänka några utbildningskrav. Tvärtom”, skriver Kjerstin Bergman, nationell samordnare för Barn och Unga på sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar