Share This Post

Metoder / Okategoriserade / Socialt arbete / Stress och utbrändhet

Fokus på compassion


Fokus på compassion

Citat: Hur vi behandlar oss själva när vi möter motgångar, påverkar i stor utsträckning hur vi mår.
ID: 2701867154

Vad motiverar oss människor?

Vi vill gärna undvika sådant som är hotfullt och strävar efter att göra bra ifrån oss. Vi behöver också samhörighet och förnöjsamhet för att känna oss lugna och trygga. Det blir tre system: hotsystemet, utforskandesystemet och trygghetssystemet. Om hotsystemet eller utforskandesystemet får ta för stor plats i livet mår vi inte bra. Trygghetssystemet är precis som hotsystemet till för att skydda oss, men det sker via omvårdnad, omsorg och vänlighet istället för kamp, flykt och undvikande.

Jag har läst Christina Anderssons och Sofia Viottis bok om Compassionfokuserad terapi. I CFT arbetar man med känslornas hjälp för att förstå sig själv, de tre systemen ovan och för att kunna reglera sina reaktioner och inte bara handla av gammal vana. Särskilt fokus läggs på att hantera skam och självkritik som gör människor sårbara för psykiska problem. Compassion beskrivs som att känna med sitt eget eller andras lidande med en djupgående önskan att göra något åt lidandet. Sista delen av boken beskriver hur man arbetar med CFT i psykoterapi och hur man kan öva på att rikta positiva känslor mot mig själv.

De flesta som läser den här recensionen arbetar med socialt arbete. Det arbetet är ofta krävande och kräver definitivt förmågan att “känna med” andra. I den här boken finns gott om stoff för att både hjälpa andra att rikta omsorg mot sig själva, men också att själv få fundera över hur det egna livet och den egna självomsorgen ser ut.

Läs mer om boken, ladda ner arbetsmaterial och hämta ljudfiler hos Natur & Kultur.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar