Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Flyktingbarns egna asylskäl förbises av Migrationsverket

Rädda Barnen har kartlagt hur Migrationsverket och Utlänningsnämnden hanterar barns egna asylskäl i asylprocessen. Kartläggningen visar på stora brister och Rädda Barnen har under lång tid varit kritiska till att asylsökande barns egna upplevelser inte uppmärksammas tillräckligt av Migrationsverket och Utlänningsnämnden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar