Share This Post

Migration / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Flyktingbarn tvingas vänta på grund av svårigheter att få tag på tolkar

Det går inte att hålla vårdgarantin för de som behöver tolk i barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar