Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Flyktingar behöver allt mer vård

DN rapporterar att asylsökande allt oftare vårdas på sjukhus – inte minst inom psykiatrin. Samtidigt blir allt färre asylsökande hälsoundersökta vid ankomsten till Sverige.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar