Share This Post

Barn och ungdom

Flickors ohälsa negligeras

Barn- och familjeminister Berit Andnor ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan bland unga flickor. Ny statistik över barn som vårdas på sjukhus visar på en oroväckande ökning av självdestruktiva flickor som skållat eller skurit sig, skriver hon på DN Debatt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar