Share This Post

Invandrarkvinnor / Migration / SocialNätet-Arkiv

Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar

Socialtjänsten måste hjälpa och skydda flickor som lever under hot och tvång. Det ställer stora krav på verksamheten. Mer stöd och kunskap behövs. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag ställt samman skriftlig information som här presenteras i form av ett meddelandeblad med fyra bilagor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar