Share This Post

Ekonomi / Hälsa i arbetslivet / SocialNätet-Arkiv

Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

I denna departementspromemoria lämnas förslag till ändringar av de bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som rör förbundsmedlemmarnas ekonomiska bidrag till finansiell samordning. Det föreslås att förbundsmedlemmarnas andelar i finansieringen av den finansiella samordningen ska kunna bestämmas mer fritt än i dag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar