Share This Post

Behandlingsarbete / Information & material

Flexibel undervisning i ny webbutbildning för ASI–användare

Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om ASI intervjun (Addiction Severity Index). Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med beroendevård och har gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Utbildningen kan även fungera som en introduktion i ASI.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar