Share This Post

Sex och samlevnad

Fler ungdomar får stöd av ungdomsmottagningen på nätet

Regeringen beslutade i juli 2007 att utveckla en webbaserad ungdomsmottagning i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Målsättningen med UMO.se är att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och därigenom nå fler ungdomar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar