Share This Post

Socialt arbete

Fler unga försöker ta sina liv

Självmordsförsöken bland unga kvinnor har nästan fördubblats på 20 år och ökningen fortsätter. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att färre unga ska må så dåligt att de bestämmer sig för att ta sina liv, skriver Carl Johan Tamm, riksförbundet SPES, och Katarina Mohlin, försäkringsbolaget If.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar