Share This Post

Arbetslöshet / Försörjningsstöd / Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / Socialförsäkringssystemet

Fler tycker det är okej med bidragsfusk

Svenskarnas bidragsmoral har åter försvagats. Behovet att stärka drivkrafterna till arbete är påtagligt, skriver samhällsdebattören Nima Sanandaji.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar