Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Fler sjuka efter ändrade regler

Ökningen av antalet sjukskrivna oroar regeringen. Nu visar en ny rapport från Försäkringskassan att en stor del av ökningen beror på regeringens egen reform av sjukförsäkringen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar