Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Fler självmord inom slutenvården

Fler patienter inom slutenvården begår självmord inne på avdelningen. Mellan år 2006 och 2007 ökade siffran från sex till nio procent.
– Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att kontrollera avdelningarnas säkerhet och se över vårdrutinerna för självmordsbenägna patienter, säger utredaren Helena Silfverhielm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar