Share This Post

Barn och ungdom / Förskola och skola / SocialNätet-Arkiv

Fler och fler barn och unga hoppar av skolan i förtid.

Varje dag stannar tusentals elever hemma från skolan utan giltiga skäl. Många upplever skolan som tråkig, obegriplig eller till och med hotfull. Lotta Engelbrektssons reportage i tidningen Akademikern tar upp problemets omfattning och beskriver projektet “Drop outs” som startats i höst för att motverka den ökande trenden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar