Share This Post

Genus - jämställdhet / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Fler kvinnor väljer yrken där män dominerar

Våra yrkesval bestäms till stor del utifrån våra kön. Men skillnaderna jämnas nu långsamt ut. DN:s genomgång visar att det finns en tydlig trend inom flera yrken. Till exempel har antalet kvinnliga driftmaskinister ökat med hundratals procent på tolv år. Betydligt fler män arbetar i dag inom vård och omsorg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar