Share This Post

Arbetsmarknad / Migration

Fler högutbildade till Sverige

Den genomsnittliga utbildningsnivån ökar bland de personer som kommer till Sverige. Nästan en tredjedel har en eftergymnasial utbildning.

Men för att ta tillvara på deras kompetens krävs bland annat mer resurser till fler arbetsförmedlare, enligt Arbetsförmedlingen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar