Share This Post

Arbete / Funktionshinder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Fler funktionshindrade pluggar på universitetet

Lärosätena ställer upp med hjälp Antalet studenter vid universitet och högskolor med funktionsnedsättning har ökat kraftigt under de senaste åren. Största andelen utgörs av studenter med dyslexi eller neuropsykiatriska handikapp som ADHD och Aspergers syndrom.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar