Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Fler födda utomlands i arbete

Andelen utrikesfödda i arbete har ökat mellan 2005 och 2013. Faktorer som vistelsetid, födelseregion och utbildning har stor betydelse för situationen på arbetsmarknaden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar