Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Fler flyktingbarn riskerar avvisning

Flera barn som fått avslag på asylansökan och har föräldrar som gömmer sig riskerar att ensamma bli avvisade till hemlandet. I Västernorrland utreds nu om 19 barn, där föräldrarna gått under jorden, kan skickas tillbaka till släktingar eller barnhem.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar