Share This Post

Äldre / Psykisk hälsa & demens / SocialNätet-Arkiv

Fler demensutredningar och bättre omvårdnad nödvändigt

Många personer med demenssjukdom utreds inte tillräckligt idag. Demensutredningarna måste bli fler och bättre samt följas av god omvårdnad och omsorg av den demenssjuke. Det skriver Socialstyrelsen i den preliminära versionen av Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar