Share This Post

Socialt arbete

Fler besväras av värk, allergier och psykisk ohälsa

Av befolkningen i åldrarna 16–84 år besväras 65 procent av smärta och värk, 31 procent av allergier och 18 procent av ängslan och ångest. Andelen med dessa olika fysiska och psykiska besvär har ökat betydligt sedan början av 1980-talet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar