Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Fler barn kan bli adopterade

Stockholms kommun blir först i landet med att förorda adoption framför långvariga placeringar i familjehem. Förslaget innebär att barn som varit mer än tre år i familjehem istället kan bli aktuella för adoption. Det gäller också vissa nyfödda där det är uppenbart att föräldrarna inte kommer att kunna ta hand om barnet. Då ska adoption kunna förordas som alternativ.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar