Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Fler asylsökande får pengar att återvända

Migrationsverket har beslutat att fler personer som självmant återvänder till sitt hemland ska få återetableringsstöd. För att underlätta återvändandet för asylsökande som har fått avslag på sitt asylärende har Migrationsverket lagt ytterligare tjugo socialt och ekonomiskt utsatta länder och regioner till sin lista.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar