Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Fler arbetslösa och färre sjuka

Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag 2010 var i stort sett oförändrat jämfört med året innan. Det har däremot skett stora förändringar mellan de olika ersättningsformerna. Antalet med sjukpenning, sjuk-och aktivitetsersättning samt arbetslöshetsersättning har minskat samtidigt som antalet med arbetsmarknadsåtgärder ökat med 45 procent.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar