Share This Post

Arbete med familjer / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

Fler anmäler småbarnsmisshandel

Förra året anmäldes drygt 3 750 fall av misshandel av barn i åldern 0-6 år till polisen, enligt preliminära uppgifter från Brottsförebyggande rådet (Brå). Det innebär en ökning på 15 procent jämfört mot år 2013.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar