Share This Post

Arbete med familjer / Familjerätt / Fulltextmaterial / Misshandel / SocialNätet-Arkiv

Fler alternativa företrädare för barn behövs

När en förälder dödar den andra bör socialnämnden träda in och väcka talan om en överflyttning av vårdnaden om barnet. I vart femte fall saknas dock en lämplig person som kan ta på sig uppgiften, visar Socialstyrelsens kartläggning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar