Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / SocialNätet-Arkiv

Archived: Fler äldre får hemtjänst, men färre bor i särskilt boende

Antalet personer i åldern 65 år eller äldre som bor i särskilt boende har minskat samtidigt som antalet äldre med beviljad hemtjänst i ordinärt boende har ökat. Ny officiell statistik från Socialstyrelsen redovisar uppgifter för den 1 november 2010 jämfört med den 30 juni 2008.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar