Share This Post

Fulltextmaterial / Metoder

Filosof, Stödjare, Utmanare, Pedagog, Utvecklare… Sju ungdomar om kontaktperson

Bo Wande har i denna D-uppsats gjort retrospektiva intervjuer med sju ungdomar över 18 år från Bohuslän och Dalsland, som alla har haft insatsen kontaktperson. Han vill genom uppsatsen belysa och diskutera ungdomarnas syn på insatsen och dess betydelse för dem.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar