Share This Post

Psykiatri

Film: Samtal med Barbro Sandin

Barbro Sandin berättar i filmen utifrån sina många patientkontakter under 30 år om hur man som schizofren kan uppleva sig själv och omvärlden. Hon delger sina teorier om orsakerna till schizofreni och redogör även kortfattat för andras slutsatser. Idén är att filmen ska kunna användas som en språngbräda för diskussioner om förhållningssätt och metodik inom psykiatrisk vård och hos andra yrkesgrupper som arbetar med att bistå.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar