Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Felaktigheter i uppgifterna om adoptivbarn

Den 11 april förekom i en artikel och ett TV-program data från Socialstyrelsen om adopterades situation som tyvärr var delvis felaktiga.
Nordisk Film TV har beställt data om adoptivbarns förhållanden från Socialstyrelsen, vilka bl. a. presenterades i en debattartikel i Dagens Nyheter den 11 april och TV-programmet Dokument Inifrån samma dag.
Socialstyrelsen levererade tyvärr i ett avseende felaktiga data, dvs. uppgifterna avsåg inte antal vårdade personer utan antal vårdtillfällen. Konsekvensen av detta fel är att de absoluta riskerna blir för stora. Det är alltså inte 9,2 procent av de utlandsadopterade som gör ett självmordsförsök under en 13-årsperiod, utan 4,7 procent. Motsvarande risk för självmordsförsök bland svenskfödda kvinnor är 1 procent.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar