Share This Post

Barns villkor / Böcker / Föräldrar och barn / Okategoriserade

Fattigdom utan gränser


Fattigdom utan gränser

ID: 1014898438
Författare: Hans Swärd och Lena Engelmark
Förlag: Calsson bokförlag
ISBN: 978 91 7331 522 7
Språk: svenska
Utgivningsår: 2012

Fattigdom utan gränser är den första boken som tar ett helhetsgrepp om fattigdomsfrågan ur ett nationellt, europeiskt och internationellt perspektiv. Boken är en betraktelse av fattigdomens historia, nutid och framtid där forskarens och journalistens olika perspektiv sammanfogas i ett vidare synfält.
Nordiska forskare och journalister belyser fattigdomen genom aktuella forskningsresultat och insyn i verklighetens villkor. Ett mål med boken har varit att vidga blickfånget och överskrida traditionella gränser. Dels mellan olika vetenskapliga discipliner, dels mellan vetenskap, journalistik, konst och foto. Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, leder oss till sist vidare i ett resonemang kring framtidens utmaningar.
Boken riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med fattigdom, till politiker och tjänstemän i offentlig förvaltning och administration, till riksdag och regering, till forskare, journalister, samt studerande i socialt arbete, sociologi, psykologi och ekonomi.

Bokens redaktörer, Hans Swärd och Lena Engelmark, har ett mångårigt samarbete kring sociala frågor bakom sig.
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet och redaktör för Socionomens forskningssupplement.
Lena Engelmark är journalist, specialiserad på sociala frågor och chefredaktör för Tidskriften Socionomen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar