Share This Post

Socialt arbete

FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

FAS arbetar bland annat med att stödja och initiera grundläggande forskning och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar