Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Färre sjukanmäler sig

Antalet sjukdagar fortsätter att sjunka, liksom antalet förtidspensionärer. Men att siffrorna sjunkit till historiskt låga nivåer beror inte enbart på den nuvarande regeringens politik.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar