Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Färre kommer och fler flyttar ut

Invandringen minskade och färre sökte asyl i Sverige i fjol, enligt Statistiska centralbyrån. Samtidigt ökade utvandringen.
Fyra av tio, eller knappt 25 000 personer, kom hit från länder utanför Europa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar