Share This Post

Droger och beroenden

Färre heroinmimssbrukare avlider av överdoser

Enligt de rättsmedicinska registren dog 41 personer av
heroinöverdoser år 2004. Orsaken till minskningen är oklar, men den kan bero på situationen i de opiumproducerande länderna och utskrivningen av ersättningspreparaten metadon och Subutex. Antalet döda med cannabis i kroppen ökar samtidigt kraftigt, från 23 stycken 1994 till 60 stycken år 2004. Ökningen beror troligen på att fler använder cannabis, skriver forskarna Anna Fugelstad, Lars Age Johansson och Ingemar Thiblin.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar