Share This Post

Böcker / Familjerätt / Föräldraskap / Lagar i socialt arbete / Okategoriserade / Socialt arbete

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten – En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning


Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten – En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning

ID: 2696245185
Författare: Tomas Törnqvist
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913911399-7
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning. Den här boken är en utveckling och omarbetning av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess därav den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.

Fortfarande beskrivs socialtjänstens familjerättsliga uppgifter, omkring femtio till antalet, utifrån lagstiftningen samt vissa kärnpunkter när det gäller handläggningen av dem. Nämnas kan uppgifter som att fastställa faderskap, lämna medgivande vid adoption samt att på domstolens uppdrag genomföra vårdnadsutredningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar