Share This Post

Fulltextmaterial / Placerade barn

Familjehemsutredningar : Socialtjänstens arbete med privata aktörer

Rörande socialtjänstens bristfälliga utredningsförfarande gällande familjehem. Det framkommer att socialsekreterare ibland inte har kännedom om vilken lagstiftning som styr och hur arbetet med familjehemsutredningar ska se ut.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar